Wagner Ladislav Maria
Narozen 27. 6. 1945 v Jaroměři. Malíř, grafik a sochař. Pronásledován režimem, vězněn, fyzicky i psychicky týrán s újmou na zdraví, nemožnost studia. Pochází z Jaroměřického rodu malířů a sochařů.
Bez názvu

< Předchozí

Wagner Ladislav Maria
Název: Bez názvu
Rok: 2000

Signatura: Ne
Status: Neprodejné

-

Stáhnout v PDF >
Galerie autora >

Přidat k oblíbeným >

 

Výstavy

1972 - 1989
Brighton, Paříž, Venehin, Kopenhagen, Brno, Zlín, Praha, Lyon, Frankfurt n/M, Tokio, Köln, Pardubice, České Budějovice, Olomouc

1990
Sanford
Plzeň galerie
Quito Cardenas Gallery
Fort de France Arcalla
Český Krumlov Okresní muzeum

1991
České Budějovice Dům umění
Los Angeles Gallery Rodolfo
Praha Pálfy palác
Řím galerie Elpetro

1992
Blatná Rytířský sál zámku
Praha galerie Centrum
Strakonice Okresní muzeum

1993
München Münchner bank
Praha Karolinum
Barcelona galerie Agora

1994
Canberra galerie Rebecca
Barcelona galerie Agora
Praha galerie Centrum
Gijón Salle Siero

1995
Mexico City Arquimides 95
Praha Golem club
Zürich Willa Giese

1996
Linz Design center
Praha galerie France Kafky
Vídeň České kulturní centrum
Slovenj Gradec Muzeum moderního umění

1997
Kloster Aasbach
Wrinberg zámecká galerie

1998
Český Krumlov Okresní muzeum
Linz Cassineum
Rio de Janeiro Muzeum moderního umění
Vídeň Muzeum moderního umění

1999
Dion galerie Purcel
Praha

2000
Praha Křížová chodba Rytířský sál Starom. radnice
Plzeň galerie Meacenas
Pollenca Malorca Galerie Yo

2001
Praha Malache club
Praha
Zlín galerie Viva
Narbone

2002
Opava galerie Jakoba
Kroměříž

2003
Praha galerie La Femme

2004
Paříž galerie Chrisien Pueguot
Luxembourg Prostor velvyslanectví

2005
Praha galerie La Femme
Ostrava Kulturcentrum Chagal
Frankfurt n/Galerie Pintner Art Depot

Profil autora

Pochází z Jaroměřického rodu malířů, kameníků a sochařů. Zákaz studia počátkem let šedesátých neodvratně deformuje budoucnost umělce. Jeho cesta životem se již od počátku stává odyseou, na které je talent nesnesitelnou zátěží a překážkou, jejíž překonávání znamenalo nakonec i samotnou ztrátu zdraví.Mimo náročnou práci v atelieru pracuje na šachtě jako havíř. Pro svůj vrchnosti nevyhovující občanský i výtvarný názor je vězněn a mnohokrát nuceně hospitalizován v psychiatrických ústavech. Navzdory k tak ztíženým podmínkám na soustředěnou práci narůstá v sedmdesátých létech dílo, vzbuzující zájem široké veřejnosti. Zde je i počátek přátelství s malíři Janem Zrzavým a Ladislavem Placatkou. V Ostravské anabázi je malíř v blízkém kontaktu s básníkem a teoretikem umění Petrem Holým což dává na vernisážích podnět k protirežimním produkcím za podpory herců Miloslava Holuba a Lenky Kucharské. Malíř se setkává s Bohumilem Slánským a Jindřichem Chalupeckým, se kterým vede až do jeho smrti korespondenci z Rožmberku nad Vltavou, kam byl režimem odsunut k zapomenutí. I přes značné riziko je atelier na faře v Rožmberku navštěvován osobnostmi tehdejší České kultury. (Kemr, Kačer, Vyleťal, Šalamoun, Salamancuk, Poš, Zaoralová atd.) Zde paradoxně roste i zájem ciziny o toto odvržené dílo a formuje se pozdější úspěch výstav v zahraničí let devadesátých. (V letech 1964 až 2007 bylo instalováno 96 autorských výstav z větší části v zahraničí. Mezi významnější patří například Linec – Design center, KlášterAsbach –Bavorské národní muzeum, Rio de Janeiro –Muzeummoderního umění – galerie Macará, Vídeň – Muzeum moderního umění nadace Ludwig – Lichtenštejnský palác, Praha – Anamneza – Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice, Polenca Mallorca – galerieYo, NewYork – galerie Rebeca, LosAngeles – galerie Rodolfo, Paříž – galerie Thuillier atd.)

Experimentální tvorba malíře je v současnosti známa po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek státních i soukromých. Realizuje se i v architektuře. Mimořádná znalost výtvarných technik a schopnost zasáhnout cíl řešeného výtvarného problému, vzbuzující úctu všude, kam toto rozsáhlé dílo stačilo po 40-ti létech zapírání proniknout. Získal významná ocenění doma i v cizině a je čestným členem několika prestižních institucí. Byl jmenován na čtyři roky konzulem International classe homme d’art Faubourien. V roce 2003 přebírá z rukou Gérartda Gratadoura Cenu Evropské unie umění a je zapsán do almanachuEvropské kultury.

Vsoučasné době malíř žije a tvoří převážně v ústraní Jihočeské vesničky Hajany.

Kalendář výstav >

Doplňkové informace:

V roce 2002 oceněn Cenou Evropské unie umění za uměleckou činnost doma i v zahraničí. Jeho jméno je zapsáno v Almanachu Evropské kultury, registrován ve Světovém registru umělců v New Yorku.